Jiří Grygar - Alfred kontra Ignác Nobel - pompa a kabaret (Pátečníci 12.5.2017)

382
by Guest, 1 year ago
5 0
Historie vzniku Nobelových cen a mechanismy jejich udělování je nepochybně pozoruhodná a prestiž laureátů extrémně vysoká.
Platí to ovšem především pro přírodní vědy; u ostatních cen je verdikt porot poměrně často kontroverzní. Přírodovědci sami však nejsou zdaleka tak pompézní, což lze doložit vznikem cen Ignáce Nobela za práce, kterým se nejprve zasmějete, ale pak vás to nutí se zamyslet. Existuje volný vztah mezi těmito cenami a Bludnými balvany Sisyfa.

Jiří Grygar (*1936) studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a absolvoval vědeckou aspiranturu v Astronomickém ústavu v Ondřejově. Během studií publikoval práce o meteorických
rojích a kometách, pak se věnoval výzkumu zákrytových a kataklyzmických dvojhvězd ve stelárním odd. ASU ČSAV. Od r. 1981
pracoval ve Fyzikálním ústavu Akademie věd, kde se zabýval dálkovým průzkumem Země a v r. 1991 přešel do tehdejšího odd.
vysokých energií téhož ústavu v Praze 8. Nyní je členem odd. astročásticové fyziky FZU AV ČR, kde se zabývá extrémně
energetickým kosmickým zářením. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR.

Další informace:
http://www.patecnici.net/

Napiš komentář

Odeslat komentář jako host

0
  • Žádné komentáře nenalezeny

Co by vám nemělo ujít

15:52
People & Blogs 10,570 views
13:51
People & Blogs 13,439 views
19:09
People & Blogs 6,777 views
3:28
Music 9,626,096 views
3:35
Entertainment 220,977 views
10:57
Education 1,891 views

Komentáře

Partnerské odkazy

Login

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde