Jiří Grygar - Alfred kontra Ignác Nobel - pompa a kabaret (Pátečníci 12.5.2017)

455
by Guest, 1 year ago
5 0
Historie vzniku Nobelových cen a mechanismy jejich udělování je nepochybně pozoruhodná a prestiž laureátů extrémně vysoká.
Platí to ovšem především pro přírodní vědy; u ostatních cen je verdikt porot poměrně často kontroverzní. Přírodovědci sami však nejsou zdaleka tak pompézní, což lze doložit vznikem cen Ignáce Nobela za práce, kterým se nejprve zasmějete, ale pak vás to nutí se zamyslet. Existuje volný vztah mezi těmito cenami a Bludnými balvany Sisyfa.

Jiří Grygar (*1936) studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a absolvoval vědeckou aspiranturu v Astronomickém ústavu v Ondřejově. Během studií publikoval práce o meteorických
rojích a kometách, pak se věnoval výzkumu zákrytových a kataklyzmických dvojhvězd ve stelárním odd. ASU ČSAV. Od r. 1981
pracoval ve Fyzikálním ústavu Akademie věd, kde se zabýval dálkovým průzkumem Země a v r. 1991 přešel do tehdejšího odd.
vysokých energií téhož ústavu v Praze 8. Nyní je členem odd. astročásticové fyziky FZU AV ČR, kde se zabývá extrémně
energetickým kosmickým zářením. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR.

Další informace:
http://www.patecnici.net/

Napiš komentář

Odeslat komentář jako host

0
  • Žádné komentáře nenalezeny

Co by vám nemělo ujít

27:16
People & Blogs 62,148 views
37:16
Howto & Style 18,160 views
19:29
Howto & Style 95,745 views
19:09
People & Blogs 7,496 views
18:58
Howto & Style 27,222 views

Komentáře

Partnerské odkazy

Login

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde